Transaction Per Second (TPS) của Solar Network là bao nhiêu

Solar Network TPS

Transaction Per Second (TPS) là số lượng giao dịch mà một network có khả năng xử lý mỗi giây, được tính toán dựa trên số lượng các giao dịch được thực hiện trong một đơn vị thời gian nhất định của quá trình thử nghiệm.

Nếu bạn đã tìm hiểu về DPoS của Solar Network, bạn biết rằng mỗi 8 giây lại có một block mới được xác thực (khai thác). Solar được xây dựng trên nền Ark Core (fork) và tinh chỉnh lại cho phù hợp với nhu cầu riêng của Hệ sinh thái Solar. Do vậy, các thông số network của Solar khá giống với Ark.

Theo thông số mặc định, trong mỗi 8 giây hiện nay network có thể xử lý 150 tx, hay có thể hiểu là mỗi block hiện nay có thể chứa tối đa 150 tx. Như vậy, TPS mặc định là: 150/8 (18.75 TPS).

Nhiều người cho rằng 18.75 TPS là thấp và lo lắng network không thể mở rộng trong tương lai. Yên tâm, đây chỉ là con số mặc định, và hiện mức TPS này đáp ứng rất tốt lượng giao dịch thực tế hàng ngày.

Trước đây Ark đã có bài thử nghiệm nâng lên 9600 tx mỗi block 8 giây, nghĩa là TPS được nâng lên mức 9600/8 (1200 TPS) mà network vẫn đáp ứng tốt.

TPS trong Solar Network có thể nâng lên, hạ xuống để đáp ứng 2 yêu cầu:

  • đáp ứng phù hợp nhu cầu thực tế
  • tiết kiệm dung lượng, bộ nhớ của node

53 đại biểu hoàn toàn có thể đồng thuận cùng nhau nâng TPS lên cao thông qua việc cập nhật Core. Vì vậy, hãy yên tâm về thông số TPS của Solar Network.

Tham khảo