Tag: solar desktop wallet

  • Khắc phục lỗi thường gặp với Solar Desktop Wallet

    Khắc phục lỗi thường gặp với Solar Desktop Wallet

    Đây là một số thông báo lỗi có thể gặp phải trong quá trình sử dụng ví Solar Desktop Wallet. Vote transaction could not be created Transfer transaction could not be created The transaction could not be sent. Wrong nonce provided Lỗi này rất khó chịu và ‘cứng đầu’ vì làm đủ kiểu mà nó…

  • Tạo ví SXP (SolarNetwork) dễ dàng

    Tạo ví SXP (SolarNetwork) dễ dàng

    Hệ sinh thái Solar sẽ có rất nhiều ứng dụng ví hỗ trợ đồng coin SXP (native). Không chỉ các ví chính thức do team Solar phát hành, các ví bên thứ 3 phát triển cũng sẽ xuất hiện thời gian tới. Một số chú ý SXPViet sẽ hướng dẫn bạn tạo ví SXP (Solar)…