Tag: lạm phát

  • Lạm phát trong Solar Network

    Lạm phát trong Solar Network

    Trong bài viết giới thiệu tổng quan về cơ chế đồng thuận DPoS của Solar Network hôm trước, chúng ta biết rằng trung bình cứ 8 giây lại có 10 SXP mới sinh ra. Nhiều người lo lắng lạm phát sẽ ảnh hưởng không tốt tới giá của SXP trong tương lai khi ngày càng…