Lạm phát trong Solar Network

lạm phát sxp solar

Trong bài viết giới thiệu tổng quan về cơ chế đồng thuận DPoS của Solar Network hôm trước, chúng ta biết rằng trung bình cứ 8 giây lại có 10 SXP mới sinh ra. Nhiều người lo lắng lạm phát sẽ ảnh hưởng không tốt tới giá của SXP trong tương lai khi ngày càng nhiều SXP mới xuất hiện và lưu thông trong thị trường. Nhưng thực tế thì không phải. Lạm phát trong Solar có kiểm soát và mang lại tác động tích cực.

53 đại biểu (delegate/validator) chịu trách nhiệm bảo mật network bằng cách forge (xử lý) block. Với tốc độ 8s (giây) xuất hiện 1 block mới, mỗi vòng lặp sẽ diễn ra trong 53*8s = 424s (tương đương 7 phút). Dù phần thưởng cho mỗi block không cố định, dựa trên thứ tự xếp hạng đại biểu nhưng tổng phần thưởng cho 53 đại biểu mỗi vòng luôn cố định là: 530 SXP.

Trong điều kiện lý tưởng nếu không có delegate nào bị gặp trục trặc thì mỗi tháng sẽ có 3.285.000 SXP hay mỗi năm sẽ có 39.420.000 SXP mới xuất hiện trong Solar Network.

Solar Network nhẹ và nhanh hơn so với Bitcoin. Với block 8 giây, SXP có tốc độ giao dịch vượt trội khi so sánh với block 10 phút của BTC. Chi phí giao dịch SXP cũng rất thấp khi so với BTC hay các network khác, chỉ vào khoảng 0.005 SXP/giao dịch. Số lượng giao dịch mỗi giây (TPS) mà Solar Network có thể đáp ứng cũng lớn hơn Bitcoin rất nhiều.

Tổng cung Bitcoin là cố định: 21.000.000 BTC. Số BTC mới xuất hiện sẽ tăng qua từng năm cho tới khi đạt 21.000.000 vào năm 2140 (1) . Trong khi đó, mỗi năm có 39.420.000 SXP mới xuất hiện trong lưu thông và điều này tiếp tục duy trì mãi. Dù vậy, tỷ lệ lạm phát của SXP luôn giảm và hướng về 0.

Đối với nhiều người tham gia lĩnh vực tiền số, Bitcoin đứng như một hàng rào chống lại lạm phát tiền tệ (fiat). Với suy nghĩ đó, làm thế nào để lạm phát SXP có thể được nhìn nhận một cách tích cực? Để bắt đầu trả lời câu hỏi này, hãy so sánh nó với lạm phát tiền tệ.

Lạm phát SXP được kiểm soát bằng cách dòng lệnh, có nghĩa là nó được khóa ở mức tối đa 39.420.000 SXP mới được tạo ra mỗi năm. Tuy nhiên, lạm phát fiat luôn khác nhau qua từng năm, số lượng tiền tệ được in ra mỗi năm phụ thuộc bởi một số ít người vận hành loại tiền tệ đó (các chính phủ). Họ có thể quyết định in thêm bất kỳ số tiền nào họ muốn. Tuy nhiên, SXP bị ràng buộc bởi các đoạn code, có nghĩa là không thể tạo thêm SXP theo ý thích.

Trong khi tỷ lệ phần trăm lạm phát của SXP luôn giảm về 0, điều này không thể xác định đối với fiat.

Khi chúng ta loại bỏ tính chất tùy ý của lạm phát, làm cho nó có thể dự đoán được và được hệ thống kiểm soát thông qua công nghệ blockchain, chúng ta sẽ hạn chế hoặc loại bỏ nhiều nhược điểm thường thấy đối với fiat.

Đưa lạm phát vào Solar Network là cách để kích thích tăng trưởng kinh tế, thay thế tổn thất do hư hỏng hoặc mất passphrase, và thúc đẩy dòng chảy của tiền.

Nếu vẫn còn lo lắng về lạm phát trong Solar Network như vậy là cao thì hãy yên tâm, Solar có kế hoạch giảm phát bằng việt đốt SXP hàng tháng. Chi tiết sẽ được công bố trong Sách trắng ra mắt vào ngày 23/2/2022 và SXPViet sẽ có bài phân tích riêng về vấn đề Giảm phát trong Solar Network.

(1) What Happens When All Bitcoin Are Mined?