Tag: alessio

  • Solar Core (Phần 1): Tìm hiểu nguồn gốc

    Solar Core (Phần 1): Tìm hiểu nguồn gốc

    Solar Core là thành phần quan trọng bậc nhất của dự án Solar (SXP). Đối với tất cả các dự án blockchain thì nền tảng core bao giờ cũng quan trọng nhất vì đó là gốc rễ của một network. Một số dự án blockchain chạy smart contract trên nền tảng có sẵn như ERC-20,…