Month: July 2023

  • Tổng kết Solar Q2/2023: Core v5, EVM, Ví Swap, Card

    Tổng kết Solar Q2/2023: Core v5, EVM, Ví Swap, Card

    Một năm rồi kể từ ngày cập nhật tình hình Solar Q2/2022, hôm nay SXPViet sẽ cập nhật tình hình Solar SXP đến Q2/2023. Nhiều bạn thắc mắc tại sao không cập nhật Q3,4/2022 và Q1/2023, thực ra các cập nhật nhỏ vẫn được chia sẻ trên nhóm Telegram Solar Việt Nam. Đến nay mới…