Month: August 2022

  • SXPFAH: Góp sức chống dịch, có quà SXP

    SXPFAH: Góp sức chống dịch, có quà SXP

    Folding@Home là một dự án tính toán, phân bố, xây dựng và mô phỏng các mô hình cấu trúc protein của các loại mầm bệnh nhằm cung cấp thêm dữ liệu giúp các nhà khoa học tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả cho các căn bệnh mới xuất hiện ngày nay, ví dụ như…