Month: July 2022

  • Tổng kết Solar SXP Q2/2022: 3 tháng sau mainnet

    Tổng kết Solar SXP Q2/2022: 3 tháng sau mainnet

    Mạng Solar (network) thành công mainnet vào ngày 28/3/2022, đến nay đã được 3 tháng. Đây là sự kiện quan trọng thay đổi hoàn toàn tương lai của SXP khi chuyển từ network ERC20/BEP20 sang blockchain cơ chế đồng thuận DPoS của riêng mình. Tổng kết Solar network tháng 4 Tổng kết Solar network tháng…