Month: June 2022

  • Solar Vietnam kỷ niệm 3.000 thành viên

    Solar Vietnam kỷ niệm 3.000 thành viên

    22/6/2022- tròn 5 tháng kể từ lần đầu tiên chúng ta bắt đầu biết nhau. Ngày 19/1/2022, tôi nhắn những tin nhắn đầu tiên trong nhóm Swipe Vietnam để bắt đầu chia sẻ thông tin về Swipe, Solar và SXP cho cộng đồng những người hodl SXP tại Việt Nam. Anh Lương, Quế Trâm, Vịt…