Month: May 2022

  • Khắc phục lỗi thường gặp với Solar Desktop Wallet

    Khắc phục lỗi thường gặp với Solar Desktop Wallet

    Đây là một số thông báo lỗi có thể gặp phải trong quá trình sử dụng ví Solar Desktop Wallet. Vote transaction could not be created Transfer transaction could not be created The transaction could not be sent. Wrong nonce provided Lỗi này rất khó chịu và ‘cứng đầu’ vì làm đủ kiểu mà nó…