Month: November 2022

  • Khoảng 1,9 triệu SXP bị swap trái phép

    Khoảng 1,9 triệu SXP bị swap trái phép

    Dưới đây là thông báo từ team Solar được dịch lại sang tiếng Việt. Phía dưới có nhận định của tôi về vụ việc này. Ngày 29/11/2022, hàng loạt giao dịch swap trái phép đã bị phát hiện, những giao dịch này diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 12/8/2022 đến ngày 29/11/2022,khi các…